Ploegefist brengt 13.500 euro op

Het Ploegefist dat in november voor de zesde keer werd gehouden in De Rips heeft 13.500 euro opgebracht. Dit bedrag wordt verdeeld over de drie Ripse verenigingen waarvan de leden zich als vrijwilliger hadden ingezet tijdens het feestweekend. De voorzitters van voetbalvereniging Fiducia, Tennisvereniging De Rips en Dansvereniging Euphoria kregen zaterdag ieder een cheque uitgereikt van 4500 euro, uit handen van locoburgemeester Anke van Extel.

Het Ploegefist werd in 2009 voor het eerst georganiseerd omdat Frans Ploegmakers en Eduard van der Heijden een feest wilden organiseren in De Rips. Omdat vrijwilligers hard nodig zijn om een mooi feestweekend neer te kunnen zetten, werd de hulp van verenigingen uit De Rips ingeroepen. Leden van de clubs zetten zich een weekend lang vrijwillig in en in ruil daarvoor gaan de opbrengsten van het feestweekend naar de verenigingen. De tennisvereniging en de voetbalclub doen elk jaar mee en als derde vereniging wordt er gerouleerd. Dit jaar was het de beurt aan Dansvereniging Euphoria. Om alle vrijwilligers voor hun inzet te bedanken werd er zaterdag in de kantine van Fiducia een feestavond georganiseerd voor vrijwilligers. “We hebben gezorgd voor een gezellige avond met een hapje en een drankje. Alle 35 vrijwilligers hebben we bedankt voor hun inzet, we hebben filmpjes van het feestweekend laten zien en locoburgemeester Anke van Extel kwam de cheques uitreiken”, vertelt Frans Ploegmakers. “Een dorp als De Rips met ruim 1200 inwoners heeft in één weekend zo’n 2000 tot 2500 gasten mogen verwelkomen. We vinden het prachtig dat drie verenigingen samen zoiets neer kunnen zetten.”

‘Hoofdsponsor van het dorp’

“Door het Ploegefist te organiseren en de drie verenigingen te laten delen in de opbrengsten, word je hoofdsponsor van zo’n dorp”, aldus Frans. “En dat door eigenlijk alleen maar de middelen beschikbaar te stellen. We hebben de hal van ons bedrijf beschikbaar gesteld en ons, met het inmiddels vijfkoppige bestuur, ingezet om het feest te organiseren. Zo zie je maar dat je bij sponsoring niet alleen in geld moet denken. Door het juiste materiaal beschikbaar te stellen, kun je nog veel meer bereiken. Dat zie je nu wel.” Vorig jaar bracht het feestweekend 15.000 euro op voor de drie verenigingen. “We hebben dit jaar te maken gehad met veel hogere kosten, onder meer omdat we beveiliging moesten inhuren. De omzet was hoger dan vorig jaar, maar omdat de kosten ook een stuk hoger waren, vielen de opbrengsten voor de clubs iets lager uit. Al met al hebben we het ondanks die meerkosten helemaal niet slecht gedaan”, concludeert Frans. Waar de verenigingen het geld voor gaan inzetten is nog niet precies bekend. “Voor hen zijn het extra inkomsten, dus ze gaan het gebruiken om leuke activiteiten te organiseren en eenmalige zaken op te zetten.”

‘Stichting Ploegefist’ reikt cheques aan verenigingen uit!

Op vrijdag 25 januari 2013 werden in de voetbalkantine van Fiducia in de Rips de opbrengsten van ’t Ploegefist overhandigd aan de plaatselijke verenigingen.

De heer Hoppezak was namens de gemeente Gemert-Bakel uitgenodigd om de cheques te overhandigen. De stichting Ploegefist organiseerde in december 2012 voor de 5e keer een feestweekend in de Rips. Op vrijdagavond trad de dansgarde van Carnavalsvereniging ‘de Streupers’ op. Zaterdag was er een grote discoavond en op zondag was het grote zwartepietenfeest.
De opbrengsten van het weekend komen volledig ten goede aan de plaatselijke verenigingen die vrijwilligers inzetten voor het feest. Dit jaar waren dat voetbalvereniging ‘Fiducia’, tennisvereniging ’tv de Rips’ en carnavalsvereniging ‘de Streupers’.

Wethouder Hoppezak gaf aan onder de indruk te zijn van de samenwerking tussen de verenigingen en de organisatie van stichting Ploegefist. Het is een landelijke trend dat er binnen de gemeenten bezuinigd moet worden. Zo ook in Gemert-Bakel en helaas raakt dit ook de plaatselijke verenigingen die hierdoor minder geld krijgen en meer zichzelf zullen moeten onderhouden. Voor veel verenigingen is dit een behoorlijk probleem, zeker zodra er grotere (onderhouds) uitgaven gedaan moeten worden. En de verenigingen zijn juist noodzakelijk om de kleinere dorpskernen interessant en levend te houden voor jong & oud.

De wethouder refereerde aan een ontmoeting die hij de avond daarvoor met astronaut André Kuipers had gehad. Een bijzonder mens zo noemde hij hem, en dat vond hij ook van Frans Ploegmakers en Eduard van der Heijden, de organisatoren achter ’t Ploegefist. Bijzondere mensen met een bijzonder doel. En zonder mensen kun je niets, je kunt nog zulke mooie apparatuur hebben, maar zonder mensen die zich daar (gezamenlijk) voor in willen zetten heeft het geen waarde. Het is bijzonder dat een van de kleinste dorpen binnen de gemeente zo’n inzet toont en de schouders er onder zet om gezamenlijk de verenigingen gezond te houden.

Door de opbrengsten van ’t Ploegefist krijgen de verenigingen een behoorlijke extra zakcent, die nu met de bezuinigingen van de gemeente zeer welkom is. Rob van den Eijnden nam namens Fiducia een cheque van €2500,- in ontvangst, Joke Geertshuis nam namens tennisvereniging de Rips eveneens een cheque van €2500,- in ontvangst, en tot slot kreeg Peter van der Heijden voor cv de Streupers een cheque van € 5000,- overhandigd van wethouder Hoppezak. Gezamenlijk dus € 10.000,- voor de plaatselijke verenigingen wat de vrijwilligers met het organiseren van ’t Ploegefist bij elkaar gewerkt hebben. Een succesvolle samenwerking die hopelijk nog lang voortgezet kan en mag worden, op naar ’t Ploegefist 2013!!

Geschiedenis Ploegefist

De Rips is een prachtig dorp in de Gemeente Gemert-Bakel, tussen al het groen van de “Ripse Bossen” is het goed opgroeien. Zo gauw als de leeftijd bereikt wordt dat er uitgegaan dient te worden, wordt er vaak een taxi besproken om naar een grote discotheek te vertrekken. Vaak worden met verscheidene leeftijds catogorieën samen taxi`s besproken. Maar de droom voor een eigen discotheek in De Rips was er altijd.

Toen er op 20 november 2009 ter ere van het 60-jarig bestaan van Fanfare Concordia een “Night of the Proms” georganiseerd werd bij Ploegmakers Rips B.V., in de loods, kon deze droom wel eens werkelijkheid gaan worden. De loods werd voor deze “Night of the Proms”omgetoverd in een groot theater. Daarop werd besloten om op zondag 21 november 2009 het zogenaamde Ploegefist in het leven te roepen. Een feest voor jongeren van 16 jaar en ouder, een “grote” discotheek in De Rips. De loods werd van “Theater” omgebouwd naar “Discotheek”, waar op speakers en verlichting niet werd bezuinigd. Verscheidene DJ`s uit de regio lieten hier hun kunsten zien en horen. Voor de horeca had men een grote luxe bar, de zogenaamde “Baricava” van Full Moon Events in de Zeilberg. Deze wordt met een dieplader naar De Rips getransporteerd om daar binnen neergezet te worden.

Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Alles is onder 1 dak te vinden, waardoor er niemand meer naar buiten, de “kou” in, hoeft als hij binnen zijn jas in de garderobe heeft opgehangen. Ieder jaar wordt er weer een groot spektakel verwacht, houdt deze website en de flyers in de gaten.