Kinder Vakantie Werk De Rips

Wij zijn bij de KVW erg blij met de cheque die we met het vrijwilligersfeest overhandigd hebben gekregen. Met dit bedrag kunnen we weer 3 onvergetelijke dagen organiseren voor de Ripse kinderen. We hebben de springkussens voor de komende KVW-dagen alweer gereserveerd. Ook zijn we op zoek naar leuke activiteiten om de dagen te vullen. Daarnaast willen we dit jaar op twee dagen een lunch verzorgen, andere jaren was dit maar één dag. We proberen elk jaar een aantal spellen te maken, waarvoor materialen nodig zijn en natuurlijk moet alles onderhouden worden en zo nodig vernieuwd. We hopen dat er weer veel kinderen zijn, die we dit jaar een fijne KVW-tijd kunnen bezorgen.

Stem op het Ploegefist!

Het Ploegefist doet mee met de clubkas campagne van de Rabobank. Jaarlijks stelt de Rabobank een bedrag beschikbaar dat verdeeld wordt over verschillende stichtingen en verenigingen. Als lid van deze bank kun je een stem uitbrengen en daarmee aangeven waar het geld wat jou betreft naartoe moet gaan.

Zoals bekend worden de opbrengsten van het Ploegefist verdeeld over verschillende verenigingen in De Rips. Ga naar verenigingen-aan-woord om te lezen wat deze verenigingen zoal kunnen doen van dit geld. Met een stem op het Ploegefist steun je dus meerdere verenigingen in één keer. Ga naar clubkascampange.nl om je stem uit te brengen.

Tiende Ploegefist in De Rips brengt ruim 15 mille op

Tijdens het tweede weekend van februari vond het jaarlijkse vrijwilligersfeest plaats. Het hoogtepunt van deze avond was zoals gewoonlijk het uitreiken van de cheques aan de verenigingen die hun bijdrage aan het evenement hebben gedaan. Lees hier het artikel in het Eindhovens Dagblad over deze avond.

De verenigingen aan het woord

‘Vele handen maken ligt werk’. Dat is het motto achter het Ploegefist. Het opbouwen, de bardiensten en de muntenverkoop zijn enkele voorbeelden van de taken die door de circa 75 vrijwilligers iedere editie worden uitgevoerd. Dat doen zij niet alleen omdat ze het Ploegefist een warm hart toedragen, maar zeker ook omdat de opbrengsten van het evenement verdeeld worden over de verenigingen waar zij lid van zijn. Op deze manier creëert het Ploegefist een win-win situatie voor de leefbaarheid in De Rips. Hieronder laten we de verenigingen aan het woord en wordt er uitgelegd wat er met de opbrengsten gedaan wordt.


Carnavalsvereniging De Streupers

Wij zijn een carnavalsvereniging uit De Rips en bestaan al sinds 1958. Ieder jaar kiezen we een nieuwe prins die de scepter zwaait en samen optrekt met de raad van 11 en hun adjudant en aanhang. Met de aanhang bedoelen we dan ook iedereen die carnaval komt vieren. Dit is van jong tot oud.

Het programma met activiteiten wordt samengesteld door het bestuur. Omdat wij een vereniging zijn voor het dorp zit er voor ieder ook wel wat bij om mee carnaval te vieren.

In november begint het seizoen met de prinsverkiezing gevolgd door de receptie in december. In januari zijn de bonte avonden en komt de carnavalskrant uit. In februari organiseren we samen met de KBO een middag voor de oudere en voor de jeugd een jeugd bonte middag.

Dan met carnaval zelf is er een programma van 5 volle dagen. De sponsoring van het Ploegefist wordt vooral besteed voor de jeugd o.a. de middag met de springkussens, aankleding jeugdviertal en raad, medailles.

Hierdoor wordt het toch mogelijk gemaakt iets te organiseren voor jong en oud om het dorp leefbaar te houden.


Muziekvereniging Concordia

Hieronder een verhaal wat muziekvereniging Concordia De Rips heeft gedaan met de opbrengsten van het ploegefist 2016.

De opbrengst van Ploegefist is door Muziekvereniging Concordia o.a. gebruikt om “sla je slag dag” te organiseren. De muziekvereniging is lid van MOGB (Muzikaal Overleg Gemert Bakel) en namens deze groep heeft de jeugdcommissie van onze club deze dag georganiseerd.

Op Zondag 19 Maart werd door jeugdslagwerkorkesten uit De Mortel, Gemert, Bakel, Milheeze en De Rips opgetreden.

Sla je slag dag is een jeugdconcert voor slagwerk opleidingsorkesten uit de Gemeente Gemert-Bakel en bevorderd het samen repeteren en optreden. Voor de jeugdleden is dit een extra stimulans.


 

Dansvereniging Euphoria

Dansvereniging Euphoria uit De Rips, een grote groep van bijna vijftig enthousiaste meiden, traint het hele jaar door om met carnaval mooie dansen te kunnen laten zien.
Ook doen zij mee aan diverse toernooien, waarbij voor DV Euphoria de groep Explosion afgelopen jaar weer Nederlands Kampioen geworden is. Op hetzelfde kampioenschap werden bovendien vier tweede en twee derde plaatsten behaald.

Komend seizoen wordt er bij DV Euphoria gedanst met maar liefst twee groepen garde, één groep mars, twee groepen show modern, één groep show karakter en vier solo danseressen. Dit houdt in dat er ook komend jaar weer veel kosten gemaakt dienen te worden, voor bijvoorbeeld ons eigen toernooi op 8 april 2018, de vele trainingen, pakjes, laarsjes en make-up. We hebben reeds eerder met veel plezier onze bijdrage geleverd aan het Ploegefist en zijn dus blij dat we in samenwerking met Carnavalsvereniging De Streupers ook dit jaar weer onze bijdrage kunnen leveren en zo iets kunnen verdienen voor onze vereniging.


Kindervakantiewerk

Dit jaar nemen wij voor de eerste keer deel aan het ploegefist.
Wij zijn daar bijzonder blij mee en willen daarom graag vertellen waar wij het geld aan gaan besteden.

Jaarlijks organiseren wij 3 kindervakantiewerkdagen, de laatste week van de vakantie, op en rond om het plein.
We kiezen een thema en daar wordt alles om heen gebouwd.

De eerste dag worden er hutjes, bootjes, piramides, tipies enz. gebouwd, wat het is ligt aan het thema. Er zijn vele materialen nodig om dit te bouwen. Er worden leuke bouwwerken gezaagd, geknoopt, getimmerd, geverfd en aangekleed. Naast het hout, karton moeten er ook hamers, spijkers, nietjes, zagen enz. zijn. Ook worden er luchtkussens gehuurd zodat het bouwen afgewisseld kan worden met spelen.

De volgende dag staat altijd in het teken van spelletjes.
We bedenken spellen die in relatie staan met het thema, Onze technische dienst maakt vele dingen maar soms moeten er ook dingen gekocht worden. Ook de luchtkussens worden dan weer gebruikt. Er zit ook altijd een knutselactiviteit bij waardoor de kinderen ook nog iets mee naar huis kunnen nemen als herinnering aan de Kvw dagen.

Voor de laatste dag proberen we iets speciaals te organiseren.
Gaan we naar het bos voor een levend stratego of naar de handboogvereniging om te gaan schieten. Dit zijn een paar voorbeelden, elk jaar is het weer anders.
Ook verzorgen we dan het eten voor tussen de middag. Voor de andere dagen brengt men een lunchpakketje mee.

Een tractatie hoort er ook bij. Denk daarbij aan fruit, een koekje en of chips.
Door werving van gelden door de werkgroepleden kunnen wij het inschrijfgeld nog laag houden en dat is voor iedereen fijn.


Tennisvereniging De Rips

Met de opbrengst van Ploegefist heeft TVR het paviljoen een beetje opgefleurd met nieuwe stoelen.
Daarnaast vieren wij in 2018 ons 25-jarig jubileum. Hiervoor kunnen we wat extra besteden voor leuke activiteiten met onze leden.
Ploegefist, bedankt!!


Voetbalvereniging Fiducia

Ook dit jaar hebben wij als Fiducia onze bijdrage weer mogen leveren aan “ ’t Ploegefist”.
Samen met vier andere verenigingen zetten wij met tientallen vrijwilligers ons beste beentje voor om een extra zakcentje te verdienen voor de club.
Onze vrijwilligers helpen mee bij het opbouwen, afbreken, consumptieverkoop, garderobe, entree en bardiensten.
Door deze opbrengsten hebben wij al verschillende doelen kun verwezenlijken, zoals: lampen op het veld, keuken, jeugddoelen enz.
Dit jaar zouden we graag de kantine een nieuwe look willen geven dmv nieuw interieur!
Wij zijn de organisatie van ’t ploegefist ontzettend dankbaar dat wij als voetbalvereniging hier onze bijdrage aan mogen leveren.

 

Ploegefist brengt 10.000 euro bij elkaar voor Ripse verenigingen

DE RIPS – De opbrengst van ’t Ploegefist 2016 was 10.000 euro. De vier Ripse verenigingen die met hun leden de vrijwilligersfuncties ingekleed hadden tijdens de deze editie, kregen afgelopen zaterdag de cheques uitgereikt en een feestavond aangeboden voor alle vrijwilligers.

Lees het volledige artikel.

Leefbaarheid in De Rips behouden met feestweekend

DE RIPS – In De Rips wordt van vrijdag tot en met zondag ’t Ploegefist weer gehouden. Zo’n 65 vrijwilligers van lokale verenigingen zetten zich dagen lang in om gezamenlijk voor, door en met het dorp een mooi feest te bouwen en verdienen zo een mooi bedrag voor de clubkas. Want dat is een van de belangrijkste doelstellingen van ’t Ploegefist; maatschappelijke betrokkenheid.

Lees het volledige artikel.

Ploegefist De Rips dit jaar in een nieuwe bedrijfshal

DE RIPS – De nieuwe hal van Ploegmakers in De Rips is nog net niet speciaal voor het Ploegefist neergezet, maar met de bouw ervan is wel rekening gehouden met het evenement. Het Ploegefist wordt al voor de achtste keer gehouden en ieder jaar wordt het drukker.

Lees het volledige artikel.

Ploegefist brengt 13.500 euro op

Het Ploegefist dat in november voor de zesde keer werd gehouden in De Rips heeft 13.500 euro opgebracht. Dit bedrag wordt verdeeld over de drie Ripse verenigingen waarvan de leden zich als vrijwilliger hadden ingezet tijdens het feestweekend. De voorzitters van voetbalvereniging Fiducia, Tennisvereniging De Rips en Dansvereniging Euphoria kregen zaterdag ieder een cheque uitgereikt van 4500 euro, uit handen van locoburgemeester Anke van Extel.

Het Ploegefist werd in 2009 voor het eerst georganiseerd omdat Frans Ploegmakers en Eduard van der Heijden een feest wilden organiseren in De Rips. Omdat vrijwilligers hard nodig zijn om een mooi feestweekend neer te kunnen zetten, werd de hulp van verenigingen uit De Rips ingeroepen. Leden van de clubs zetten zich een weekend lang vrijwillig in en in ruil daarvoor gaan de opbrengsten van het feestweekend naar de verenigingen. De tennisvereniging en de voetbalclub doen elk jaar mee en als derde vereniging wordt er gerouleerd. Dit jaar was het de beurt aan Dansvereniging Euphoria. Om alle vrijwilligers voor hun inzet te bedanken werd er zaterdag in de kantine van Fiducia een feestavond georganiseerd voor vrijwilligers. “We hebben gezorgd voor een gezellige avond met een hapje en een drankje. Alle 35 vrijwilligers hebben we bedankt voor hun inzet, we hebben filmpjes van het feestweekend laten zien en locoburgemeester Anke van Extel kwam de cheques uitreiken”, vertelt Frans Ploegmakers. “Een dorp als De Rips met ruim 1200 inwoners heeft in één weekend zo’n 2000 tot 2500 gasten mogen verwelkomen. We vinden het prachtig dat drie verenigingen samen zoiets neer kunnen zetten.”

‘Hoofdsponsor van het dorp’

“Door het Ploegefist te organiseren en de drie verenigingen te laten delen in de opbrengsten, word je hoofdsponsor van zo’n dorp”, aldus Frans. “En dat door eigenlijk alleen maar de middelen beschikbaar te stellen. We hebben de hal van ons bedrijf beschikbaar gesteld en ons, met het inmiddels vijfkoppige bestuur, ingezet om het feest te organiseren. Zo zie je maar dat je bij sponsoring niet alleen in geld moet denken. Door het juiste materiaal beschikbaar te stellen, kun je nog veel meer bereiken. Dat zie je nu wel.” Vorig jaar bracht het feestweekend 15.000 euro op voor de drie verenigingen. “We hebben dit jaar te maken gehad met veel hogere kosten, onder meer omdat we beveiliging moesten inhuren. De omzet was hoger dan vorig jaar, maar omdat de kosten ook een stuk hoger waren, vielen de opbrengsten voor de clubs iets lager uit. Al met al hebben we het ondanks die meerkosten helemaal niet slecht gedaan”, concludeert Frans. Waar de verenigingen het geld voor gaan inzetten is nog niet precies bekend. “Voor hen zijn het extra inkomsten, dus ze gaan het gebruiken om leuke activiteiten te organiseren en eenmalige zaken op te zetten.”

‘Stichting Ploegefist’ reikt cheques aan verenigingen uit!

Op vrijdag 25 januari 2013 werden in de voetbalkantine van Fiducia in de Rips de opbrengsten van ’t Ploegefist overhandigd aan de plaatselijke verenigingen.

De heer Hoppezak was namens de gemeente Gemert-Bakel uitgenodigd om de cheques te overhandigen. De stichting Ploegefist organiseerde in december 2012 voor de 5e keer een feestweekend in de Rips. Op vrijdagavond trad de dansgarde van Carnavalsvereniging ‘de Streupers’ op. Zaterdag was er een grote discoavond en op zondag was het grote zwartepietenfeest.
De opbrengsten van het weekend komen volledig ten goede aan de plaatselijke verenigingen die vrijwilligers inzetten voor het feest. Dit jaar waren dat voetbalvereniging ‘Fiducia’, tennisvereniging ’tv de Rips’ en carnavalsvereniging ‘de Streupers’.

Wethouder Hoppezak gaf aan onder de indruk te zijn van de samenwerking tussen de verenigingen en de organisatie van stichting Ploegefist. Het is een landelijke trend dat er binnen de gemeenten bezuinigd moet worden. Zo ook in Gemert-Bakel en helaas raakt dit ook de plaatselijke verenigingen die hierdoor minder geld krijgen en meer zichzelf zullen moeten onderhouden. Voor veel verenigingen is dit een behoorlijk probleem, zeker zodra er grotere (onderhouds) uitgaven gedaan moeten worden. En de verenigingen zijn juist noodzakelijk om de kleinere dorpskernen interessant en levend te houden voor jong & oud.

De wethouder refereerde aan een ontmoeting die hij de avond daarvoor met astronaut André Kuipers had gehad. Een bijzonder mens zo noemde hij hem, en dat vond hij ook van Frans Ploegmakers en Eduard van der Heijden, de organisatoren achter ’t Ploegefist. Bijzondere mensen met een bijzonder doel. En zonder mensen kun je niets, je kunt nog zulke mooie apparatuur hebben, maar zonder mensen die zich daar (gezamenlijk) voor in willen zetten heeft het geen waarde. Het is bijzonder dat een van de kleinste dorpen binnen de gemeente zo’n inzet toont en de schouders er onder zet om gezamenlijk de verenigingen gezond te houden.

Door de opbrengsten van ’t Ploegefist krijgen de verenigingen een behoorlijke extra zakcent, die nu met de bezuinigingen van de gemeente zeer welkom is. Rob van den Eijnden nam namens Fiducia een cheque van €2500,- in ontvangst, Joke Geertshuis nam namens tennisvereniging de Rips eveneens een cheque van €2500,- in ontvangst, en tot slot kreeg Peter van der Heijden voor cv de Streupers een cheque van € 5000,- overhandigd van wethouder Hoppezak. Gezamenlijk dus € 10.000,- voor de plaatselijke verenigingen wat de vrijwilligers met het organiseren van ’t Ploegefist bij elkaar gewerkt hebben. Een succesvolle samenwerking die hopelijk nog lang voortgezet kan en mag worden, op naar ’t Ploegefist 2013!!

Geschiedenis Ploegefist

De Rips is een prachtig dorp in de Gemeente Gemert-Bakel, tussen al het groen van de “Ripse Bossen” is het goed opgroeien. Zo gauw als de leeftijd bereikt wordt dat er uitgegaan dient te worden, wordt er vaak een taxi besproken om naar een grote discotheek te vertrekken. Vaak worden met verscheidene leeftijds catogorieën samen taxi`s besproken. Maar de droom voor een eigen discotheek in De Rips was er altijd.

Toen er op 20 november 2009 ter ere van het 60-jarig bestaan van Fanfare Concordia een “Night of the Proms” georganiseerd werd bij Ploegmakers Rips B.V., in de loods, kon deze droom wel eens werkelijkheid gaan worden. De loods werd voor deze “Night of the Proms”omgetoverd in een groot theater. Daarop werd besloten om op zondag 21 november 2009 het zogenaamde Ploegefist in het leven te roepen. Een feest voor jongeren van 16 jaar en ouder, een “grote” discotheek in De Rips. De loods werd van “Theater” omgebouwd naar “Discotheek”, waar op speakers en verlichting niet werd bezuinigd. Verscheidene DJ`s uit de regio lieten hier hun kunsten zien en horen. Voor de horeca had men een grote luxe bar, de zogenaamde “Baricava” van Full Moon Events in de Zeilberg. Deze wordt met een dieplader naar De Rips getransporteerd om daar binnen neergezet te worden.

Ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Alles is onder 1 dak te vinden, waardoor er niemand meer naar buiten, de “kou” in, hoeft als hij binnen zijn jas in de garderobe heeft opgehangen. Ieder jaar wordt er weer een groot spektakel verwacht, houdt deze website en de flyers in de gaten.